טוען

 

 1. מבוא
  • האתר BabyID ("האתר" ואו "החברה") משמש כחנות וירטואלית לרכישת תמונות והדפסות שונות.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
  • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  • גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
  • הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.
 2. הרכישה
  • רשאי לקנות באתר תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף שמכובד ע"י חברות האשראי הישראליות, תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • מחיר המוצר המופיע באתר כולל מע"מ כחוק.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ על פי שיקול דעתה.
  • ט.ל.ח -טעות לעולם חוזרת

במידה והמוצר חסר במלאי תודיע החברה ללקוח ותיתן לו את האפשרות לבטל את העסקה או להחליף למוצר אחר כרצונו – החברה מקפידה לשמור על מלאי מוצרים תקין כפי שמוצג אבל יתכנו חוסרים.

 1. מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה
  • שירותי ההפקה שהחברה מעניקה למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו הספציפיות האישיות ואינם ניתנים לשימוש ו/או העברה על ידי גורם אחר.
  • המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.
  • משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן.
  • בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר.
  • במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום, במשלוח דואר רשום ולא דרך שליח.
  • בכל מקרה לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
  • מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.
  • החנות לא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.
 2. אספקה והובלת המוצר
  • החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לאחר תאום טלפוני ווידוי הכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  • החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי ולמענה טלפוני לתאום שירות השליחות.
  • החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
   • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
   • חוסר מענה טלפוני וחזרה להודעת חברת שירות השילוח לתאום אספקת המוצר.
   • כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
  • זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
   ימי אספקת המוצרים לא כוללים את אותו היום בו בוצעה ההזמנה.
 3. דמי משלוח
  • דמי המשלוח הנהוגים כיום באתר אינם כלולים במחיר המוצר
  • דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במועד ההזמנה.
  • במכירה בתשלומים רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
  • דמי המשלוח באתר מתייחסים למשלוח בארץ בלבד לכל הישובים בהם מתבצעת מסירה אישית עד הדלת של חברת דואר ישראל (רשימת הישובים מתעדכנת מעת לעת ומתפרסמת באתר האינטרנט של דואר ישראל).
 4. שירות לקוחות
  • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדואר אלקטרוני: service@babyid.co.il
 5. אבטחת מידע ופרטיות
  • החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף לגופים אחרים.
  • החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
  • במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט.
 6. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של האתר.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם האתר.
 7. עדכונים ושינויים
  • בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
  • בשימושכם באתר הנכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף.
 8. דין וסמכות שיפוט
  • השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. את תכניו, והכול כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

WhatsApp יש לך שאלה?